Kaartspellen.

Bordspellen.

Casino spell.

Klaverjassen.

Klaverjassen er & eacute; & eacute; n av de mest popul re kortspillene i Nederland. Det blir spilt med 32 kort, de sakalte piketkaarten. Det teamet motte flest poeng, er den vinneren av spillet.

Regels van het spel.

Alleen de 32 kaarten van 7 en hoger, inclusief de azen, worden gebruikt. De kortene blir fordelt, hver spiller mottar det 8. Vanligvis far hver spiller forst 3 kort av deleren, deretter 2 og deretter igjen 3, eller annet forst 4 og deretter en gang 4. E & eacute; n for & eacute; & eacute; n deler er ikke vanlig.

En komplett kamp bestar av 16 spill, en boom, hvor alle fire spillere deler fire ganger. Ved begynnelsen av hvert spill blir en troefkleur bestemt, vanligvis ved en kort av den ikke brukte bunken, den sakalte. draaikaarten om a dreien. Under det forste spillet er den troefkleur alltid klaveren.

– Obligatorisk spill: De spillerforbindelser fra deleren ma obligatorisk spilles og bestemmer selv fargen.

Puntenwaardering.

De kort har en poengverdi som samtidig viser den relative hoyde pa kartet. Den hoyeste kortet i spillet gir dermed ogsa flest poeng pa.

Her finner du forst de kortverdiene av de troefkaarten og deretter de andre kortene.

Troef Boer: 20 poeng.

Troef 9: 14 poeng.

Troef aas: 11 poeng.

Koning: 4 poeng.

Troef 10: 10 poeng.

Troef koning: 4 poeng.

Troef kvinne: 3 poeng.

Troef 8: 0 poeng.

Troef 7: 0 poeng.

De kortene blir spilt, begynner med spillerens linker fra de deler. Met de klok med hver spiller en kort pa bordet. Wie de slagger vinner, kan modte den forste kartet av den folgende slag utkom.

Den spilleren som dor den hoyeste kortet opphoyd, vinner de slaggen. I tillegg gjelder at hvert troefkort er hoyere enn et ikke-troefkort.

Troefplicht.

Ved klaverjassen ma spillerne alltid spille den onskede fargen (bekennen). Har en spiller ingen kort mer i den fargen, sa ma spilleren trene. Denne sakalte troefplicht har tre regler:

REGLER – Hvis det er trangt, ma spilleren overga, hvis spilleren kan. Dette betyr at et troefkort ma bli oppgradert, som er hoyere enn den hoyeste troef pa bordet.

– Hvis en spiller ikke lenger er i stand til a bekjenne, ma han introeven eller overraske.

– Undertroeven kan alle og eacute; & eacute; n som spilleren og oacute; f bare har lavere trender i hendene og ingen annen kort kan skiftes, og hvis man ikke lenger kan overga, og det er trolig bedt om det. Viktig a huske er at spilleren alltid er mulig, den forespurte fargen ma bekjenne.

Den siste regel har noen ganger vanskelige konsekvenser, som folger etter.

Stel spiller A kommer i den seksde slag ut med hjerte 7 og schoppen er troef. Spiller B har mott schoppenvrouw, spiller C har schoppen 8,7 og ruiten Aas. Spilleren C er na obligatorisk a se pa, da vil du v re i stand til a skaffe deg (skap 8 og 7) bare hvis det ikke er noen annen kort som kan spilles av.

Spilleren C ma spille i dette tilfellet, fordi det ikke er mulig a spille.

Verschil mellom Amsterdams og Rotterdams klaverjassen.

Den forskjellen mellom Amsterdams og Rotterdams ligger i at Amsterdams en slag ikke er fortrodd eller overraefd ma bli, hvis den hoyeste kort til da i den slaggen av partneren er spilt. I dette tilfellet kan det hende at en hoy kort av en annen farve kan legges til, hvis man er sikker pa at man har slag i, eller bare en helt lav nar slag til motstanderen gar.

Puntentelling.

Totalt er det 162 poeng i spillet. 62 for troefkaarten og tre ganger 30 for de ikke-troefkaarten. I tillegg gir det oppnaelse av siste slag ogsa ytterligere 10 poeng pa. Den spillerende ma ha mer enn halvparten av dette (minimum 82 poeng) se for a oppna. Hvis det er roem, blir dette tatt med i fortellingen.

Hvis motparten har mer av samme antall poeng enn spilleren, sa er spillerne av spillende lag nat og gar alle punkter til motstanderne. Hvis alle slar sammen med samme antall, heter det og far 100 ekstra roem.

Spillet blir vanligvis mott med roem pa bordet. Roem er de indikasjonene for en pafolgende serie karting. En tre kort i samme farve gir 20 poeng pa. En vierkaart gir enda 50 poeng pa. For a bestemme rekkefolgen gjelder igjen standaardefolgen: A-H-V-B-10-9-8-7. Hvis menn motte roem i handspillet, leverer en femkaart, sekskort pa syvkort 100 poeng pa. Dette roem er da lager enn fire like, de ogsa 100 poeng opplever. For fire likene ma en femkaart avvikes.

3 pafolgende kort: 20 poeng.

4 pafolgende kort: 50 poeng.

4 samme kort: 100 poeng.

Heer en vrouw van troef: 20 poeng.

De roem teller sammen nar det gjelder a avgjore om det spillende paret er eller ikke er vatt. They need to see more than half of the total points yield of the game, and that’s what they say.

De kombinasjon Heer en Vrouw van troef, heet stuk og leverer 20 poeng ekstra pa. Het stuk er alltid gyldig. En vierkortsbilde hvor det star, for eksempel Aas, Herre, Kvinne, Boer van troef, leverer 50 roem + 20 poeng = 70 poeng opp.

Feil under spillet.

En spiller kan pa flere mater gjore feil, dette blir ogsa kalt forsaken. Det blir forhandsbestemt hva sanksjonen er. I hovedsak blir spillet fortalt, en annen sanksjon er at den forsinkende partiet spilles, inkludert 200 straffespill, en total pa 362 poeng mot ved forsaken.

En spiller kan blant annet gjore folgende feil:

Liegen er et luftig spill som kan spilles pa en hyggelig kveld. De regler er:

RETTELSER – Det blir ingen farve kjent, mens spilleren kan se fargen. – Det blir ikke bekreftet, mens spilleren har en troskort. – Det blir en lavere trofe, understreket, mens spilleren har et hoyere trobbel i handen. – Det blir et lavere resultat mens spilleren har en annen kort av en annen farve. – Det blir ingen farve kjent, mens spilleren kan se fargen.

Als troef gevraagd er, ma menn do bekennen, selv om man kan ikke annet enn undertrove. Den plikt a alltid bekjenne, veier tungere enn forbudet a undertrykke. Det forbud a undertrykke veier, er mer tungt, enn skyldigheten til a tro nar menn ikke har en forespurt farve.

Rekenvoorbeeld.

Satt at spilleren har 90 poeng oppnadd. Uten roem betyr det at motparten har de andre 72 poengene, sa at spillet ville v re vunnet av spilleren. Men si at den motparten har 20 poeng, har oppnadd 72, men 92 poeng. Den spillende partiet har sa f rre punkter, og er sa nat.

Post Author: admin

You may also like

Casino i Sverige (Casino Cosmopol)

Sverige har en liten snohistorie nar det gjelder lotterier og

Blackjack objektorientert design

Mobilspill, mens den opprinnelig ble avskediget som ingenting mer enn

Casino Hobart restauranter

Wrest Point Hotel Casino var Australias forste juridiske casino, apnet

TranslationHei! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!