Av: Thomas Petter, lektor ved Gordon-Conwell teologiske seminarium.

Var det israelitter i Transjordan i tidlig jernalder? Hvordan vil vi vite fra arkeologi? Eller om ikke israelitter (og moabitter), hvem skal vi se etter?

Oppgaven med a plotte identiteter i fortiden er vanskelig forretning. Det blir enda mer problematisk nar meninger divergerer dramatisk om verdien av gjenstander for historisk rekonstruksjon. Sporsmalet er rutinemessig hevet om historien til tidlig Israel i den sorlige Levanten om arkeologi kan gjenopprette alt som taler til identiteter i lopet av senebronse og tidlige Iron I-perioder. Over et halvt arhundre stipendier bekrefter at svarene spenner fra et bestemt «nei» til en bestemt & ja, & rdquo; med noen fa nyanser av & kanskje; & rsquo; s & rdquo; imellom. Mens boka min The Land Between the Two Rivers gjor et historisk pastand om at det var tilstedev rende tidlige israelitter, pa grunnlag av langsiktige sykliske bosetningsmonstre i sentrale Transjordan, er mitt mal ogsa a foresla en modell av stammenes etniske identiteter som kan v re fleksible nok til a brukes til andre historiske innstillinger.

Kart over Transjordan som viser nettsteder som er nevnt i teksten. Bilde med tillatelse til Thomas Petter.

Tall al-`Umayri festningsvegg daterer til senebronse / jernovergang. Foto med lov av Larry Herr og Madaba Plains Project.

Hvorfor fokusere pa Transjordan og regionen avgrenset av Wadi Zarqa / Jabbok i nord og Wadi Mujib / Arnon-elven i sor? Det er flere grunner til denne vekten. For det forste har den fordelen av a gi en kulturell & mikrozone & rdquo; Det er virkelig overgang og marginal. For det andre har mange nyere diskusjoner fokusert pa israelsk bakken, men relativt lite oppmerksomhet har blitt gitt til regionen ost for elven Jordan. For det tredje antyder de tilgjengelige dokumentarkildene (bade bibelske og Moabite, som Mesha Stele) at kraftig tribal interaksjon eksisterte der. Til slutt snakker pagaende utgravninger i regionen ogsa til behovet for nye synteser av dataene.

Madaba, nyere utgravninger med rester av festningsvegg. Foto courtesy of Thomas Petter.

Disse utgravingene har dramatisk endret var oppfatning av regionen. Utgravninger i Tall al-`Umayri har avdekket monumental arkitektur fra sen bronse og tidlig jernalder. Pa samme mate har utgravninger pa byomradet pa Akropolis i den moderne byen Madaba na nadd stratifisert LB / Iron I-niva sammen med jern II-nivaer som inkluderer en del av en imponerende festningsvegg. Dermed utfordringen utstedt av den sene James Sauer til Nelson Glueck, pioner for moderne utgravninger og undersokelser i Transjordan, og Gluecks ide om at det var et oppgjorsgap \ ‘gap \ rdquo; i lopet av sen bronsealder er na blitt oppfylt. Andre utgravninger i omradet som ved Tell Jalul, sammen med en ny ekspedisjon som snart skal starte pa Mount Nebo / Mukhayyat, lover a legge til ytterligere detaljer i et allerede imponerende bilde av oppgjorsaktiviteter som gar foran den bedre dokumenterte oppgangen av Iron II regionale statsdannelser.

Oppgjorsdataene fra Umayri og Madaba sammen med undersokelser gjennomfort i omradet avslorer et materielt kulturlandskap med sterke tilhorigheter med sin motstaende hoylandskultur vest for Jordan. Ikke desto mindre kan lokale mikrovariasjoner, som for eksempel keramikkens merkevarer pa de collared rim storejars, tolkes som signaler fra «etnisk» og «rytmisk» variasjoner.

Men ethvert hap om et sterkt en-til-en-forhold mellom materiell kultur og etnisk identitet blir redusert av omradets flytende natur. Som ettertraktet jordbruksland beskrives Madaba-plataregionen (regionen Nord-Moab, jf. Numbers 21:13) i bade israelittiske og moabitiske kilder som omstridt territorium som forandret hendene flere ganger blant varierende tribalgrupper. Som fortolket i min undersokelse, anerkjenner data fra tallene 21, Mesha Inscription, samt Jephthah-historien (dommere 11) en lang historie av konflikt og reflekterer bemerkelsesverdig godhet ved a erkjenne at, til tross for deres pastand om det motsatte, er ingen gruppen kunne virkelig holde landet permanent.

Madaba, som viser moderne by over gamle gjenstander. Foto courtesy of Thomas Petter.

Importert myceansk keramikk fra Madaba. Foto courtesy of Thomas Petter.

En mate a forestille seg identiteter pa denne «skiftende sosiale grensen» er a tenke pa selve identiteten av identiteten. Identitet inkluderer bade & lsquo; ur & rsquo; egenskaper (dypt innebygde kulturelle egenskaper og overbevisninger som ikke kan endres) og «instrumental & rsquo; de (de som er sosiale valg som tjener et mer umiddelbar formal). For noen kulturer, vil & ldquo; primordial & rdquo; elementer (ideen om forfedring som et prim rt omrade) vil bety mer enn «instrumental & rdquo; egenskaper som er formet av sosiale og politiske forhold. For andre kan det v re omvendt.

Saledes vil etniske merker, spesifikke monstre kodet for materialkultur som keramikk, se annerledes ut i henhold til den spesielle sosiale dynamikken i spill i en bestemt historisk setting. Oppgaven er da a bestemme de fremtredende identitetsmarkorene i en bestemt kultur, og om disse representerer instrumentelle eller primordiale egenskaper eller begge deler. En slik integrert tiln rming til etnisk forskning har ogsa en stor interesse for a finne frem til en kulturs selvoppfattelser av identitet. Disse kan legges inn bade i materialkulturteknologi og i tekstkilder. Videre informerer hver av disse bevisene oss om den andre. A gi ut noen ville resultere i et ufullstendig bilde og, etter min mening, delvise konklusjoner ogsa.

Collared rim pithoi fra Madaba viser potmarks. Foto courtesy of Thomas Petter.

I tilfelle av sentrale Transjordan beskriver de tilgjengelige tekster sterke stammeidentiteter som er avgrenset av twin tribal dynamikken i «lojalitet & rdquo; til hverandre og spesielt til guddom (Israel / Yahweh, Moab / Chemosh) & ndash; og «annet», og «rdquo; reflektert via spraket i herem tribal warfare, en destruktiv ideologi (Israel og Moab). I tillegg beskriver dokumentarkilder ogsa gudene & rsquo; & Ldquo; det fremmede & rdquo; ved at de ogsa vil vende seg mot sitt eget folk i tilfeller av «disloyalty & rdquo; (Chemosh mot Moab og Yahweh mot Israel).

Hovedindeksen for etnisk identitet i det tidlige Israel dreier seg om bade det instrumentalste begrepet for & covenant & rdquo; (Yahwism) og det opprinnelige begrepet «kinship & rdquo; ( tt). I Transjordan tolkes dokumentarbevis (fra dommernes bok) for a antyde at stammeidentiteter kunne og skiftet langs disse to prim re identitetsmarkorene over lengre perioder. Slike langsiktige sosiale dynamikker i virkeligheten spegler de veldokumenterte bosetningsmonstrene av sammentrekning og ekspansjon til stede gjennom historien til de sentrale hoylandet i Jordan. Enhver folelse av at en stamme kunne kreve pa Nord Moabs territorium for en lengre tid og med en permanent materialkulturell avtrykk virker sa hoyst usannsynlig.

Potter s merkene pa handtak av collared rim pithoi fra Tall al- & lsquo; Umayri. Foto med lov av Larry Herr og Madaba Plains Project.

Fire roms hus fra Tall al- & lsquo; Umayri. Foto med lov av Larry Herr og Madaba Plains Project.

Min generelle konklusjon er at ethvert hap om et sterkt utseende av materiell kulturell identitet i det tidlige Israel generelt og i Transjordan spesielt, matte bli opphoyet under den storre kategorien av et hoyland og «rike» kultur med sterke kanaanitiske band. Dette betyr ikke at disse kulturelle egenskapene (f.eks. Fire-romshuset) ikke ble vedtatt og tilpasset av israelske grupper og ble deres egne pa et tidspunkt. Imidlertid gjor den generiske highland-avtrykket pa tidlig israelsk kultur bade i Israel og mer i Transjordan, tidlig adopsjon av en spesielt «israelittisk» identitet mindre sannsynlig enn en senere, kanskje under kongernes hersker under israelittene og jodiske monarkiet.

Som post-scriptum er denne langvarige interessen for etnisitet ikke uforholdsmessig til min egen oppdragelse i et fransktalende omrade i Sveits med alle aspekter av en kulturell overgangsbestemmelse. sone: to sprak (fransk og tysk) og to bekjente (protestantisk og katolsk) hvor tre kantoner krysser og overlapper i det som kalles «lake region» & rdquo; av Lac de Morat / Murtensee. Mine senere reiser i livet har ogsa tatt meg til forskjellige kulturer ogsa. Denne virkeligheten gjenspeiles i min egen sonn som kan kreve sveitsiske, kanadiske og amerikanske (og litt italienske) identiteter.

Rekonstruert fire roms hus fra Tall al- & lsquo; Umayri. Foto med lov av Larry Herr og Madaba Plains Project.

Thomas Petter er lektor i det gamle testamente pa Gordon-Conwell teologiske seminarium.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst meld deg pa for a motta The Ancient Near East i dag via e-post! Det er vart GRATIS manedlige nyhetsbrev. Artikklene vil bli levert direkte til innboksen din, sammen med koblinger til nyheter, funn og ressurser om Old Near East. Bare ga her for a registrere deg.

Alt innhold som tilbys pa denne bloggen, er kun til informasjonsformal. De amerikanske skolene for orientalsk forskning (ASOR) gir ingen uttrykk for noyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon pa denne bloggen eller funnet ved a folge noen linker pa denne bloggen. ASOR vil ikke v re ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i denne informasjonen. ASOR er ikke ansvarlig for tap, skader eller skader pa displayet eller bruk av denne informasjonen. Meningene som uttrykkes av bloggere og de som gir kommentarer, er deres alene, og gjenspeiler ikke ASORs meninger eller noen medarbeider derav.

Post Author: admin

You may also like

Clear Spot 4G Apollo.

Ubegrenset 4G-data. God batterilevetid. Maned-til-maned plan alternativer. Stor, nyttig LCD-skjerm.

Utveksling av valuta i kanadiske kasinoer.

Hvis du planlegger a spille i kanadiske kasinoer, ma du

ATI Technologies 9550 – X Radeon 256MB Agp Brukerhandbok.

Beslektede handboker for ATI Technologies 9550 – X Radeon 256MB

TranslationHei! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!