Mandag 28. august 2017.

Ulike mater a lage smartobjekter fra SQL-tjenesteeksempler.

Jeg spurte sporsmalet om k2 support, Hva er forskjellen mellom Create and generate smartobject? og de ga under svaret, ville det v re nyttig a dele.

– styrer opprettelsen og oppdateringen av alle SQL SmartObjects av tjenesteprofilen samt SmartObjects kategori som et sett (ingen kontroll over skjermnavn og veiledning)

– gjor det mulig a legge til en streng til alle SmartObject-systemnavnene (ingen kontroll over det generelle skjermnavnet, systemnavnet, guiden)

– kan brukes til a oppdatere alle SmartObject som et sett hvis det er endringer i databasen objekter skjemaet (tabeller, visninger, sprocs)

– Skjermnavn, systemnavn og veiledning vil forbli det samme (hvis du malretter mot samme sett med SmartObject)

– styrer opprettelsen og oppdateringen av alle SQL SmartObjects av serviceeksemplet som et sett (ingen kontroll over skjermnavn, systemnavn, kategori, guid)

– kan brukes til a oppdatere alle SmartObject som et sett hvis det er endringer i databasen objekter skjemaet (tabeller, visninger, sprocs)

– Skjermnavn, systemnavn og veiledning vil forbli det samme.

– tillater styring av SystemName / DisplayName, GUID og kategori SmartObject er opprettet i.

– kan brukes til a regenerere / oppdatere eksisterende SmartObject ved a malrette systemnavnet til SmartObject (med «Sjekk navn» -knappen) og returnere gjeldende GUID for denne SmartObject-knappen (med knappen «Gjeldende eksisterende veiledning») for den publiseres en gang til.

** Hvis ikke det eksisterende navnet og GUID returneres, vil det bli opprettet en ny SmartObject med annen verdi.

Fredag 22. juli 2016.

K2 intervju sporsmal: arbeidsomrade, del 1 (mellomprodukt)

Onsdag 13. juli 2016.

K2 Intervju Sporsmal: Arbeidsflyt, Del 2 (Advance)

1. Noen ganger er feilen pa grunn av nettverksproblemer, noe tilkoblingsproblem eller ingen riktige innganger. Hvis du bare gar til feilprofilen i arbeidsomradet og forsoker feilen, loser det problemet.

2. Hvis det ikke er mulig a lose feilen ovenfor, kan du bruke K2 Process Management-verktoyet i Visual Studio.

Som vist i figuren nedenfor. Du kan velge prosess klikke Vis-> K2 Prosesshandteringsverktoy i visuell studio. Velg prosessen i feil og apne prosessen og fikse feilen.

Etter a fikse feilen, ga tilbake til k2-prosesshandtering og klikk pa omplassering av prosessen.

Torsdag 7. juli 2016.

K2 Intervju Sporsmal: Arbeidsflyter, Del 1 (Advance)

Hendelsesveiviseren for IPC (The Inter Process Communication) brukes normalt til a implementere et Parent-Child-arbeidsflyt eller krav til under arbeidsflyt. Det er ogsa nyttig nar du vil dele en storre arbeidsflyt i delprosesser, nar du har prosesser som er generisk gjenbrukbare, eller nar du vil starte flere forekomster av et barns arbeidsflyt fra en overordnet arbeidsflyt. Du kan bruke den til a angi Folio, Originator og data feltverdier for en Child Workflow som en del av veiviseren. Det er to alternativer mens du konfigurerer anropet til barnprosessen.

Synkron: Parent Workflow venter pa at Child Workflow skal fullfores.

Asynkron: «Brann og glem» -stil, der foreldre-arbeidsflyten fortsetter umiddelbart etter at du har startet Child Workflow. Bruk avanserte bestemmelsesregler (Plan per spor, Ingen destinasjoner) for a tillate en Parent-arbeidsflyt a starte flere barn.

Dette standardalternativet. K2 vil utfore hendelsene i aktiviteten for klienthendelsen bare en gang, uansett hvor mange destinasjoner eller spor som er definert. Hendelsene etter klienthendelsen vil bli utfort hver gang en bruker fullforer en oppgave. Dette er standard oppforsel for aktiviteter. Dette alternativet er best egnet for hoyvolumsscenarier hvor en stor gruppe far oppgaven, men bare en bruker vil noensinne matte apne oppgaven. Nar dette alternativet er valgt, er det bare en aktivitetseksempel, som deles mellom alle destinasjoner for oppgaven.

Planlegg per destinasjon: Denne tiln rmingen brukes oftest nar flere enn en person apner oppgaven, og du ma fange innspill fra hver bruker til de samme aktivitetsdatafildene. K2 lager separate kopier av aktivitetsmotet for hver destinasjon.

Planlegg per destinasjon & # 8211; En om gangen: K2 vil utfore hendelsene i aktiviteten for hver destinasjon i aktiviteten i seriemodus. K2 starter med den forste destinasjonen og utforer hendelsene i aktiviteten en gang for den destinasjonen. Hvis resultatet er feil, flytter K2 videre til det andre malet og utforer deretter hendelsene i rekkefolge for den andre destinasjonen. Dette gjentas for hver destinasjon i aktiviteten til resultatet lykkes eller det ikke er flere destinasjoner tilgjengelig.

Planlegg per spor & # 8211; (ingen destinasjoner): Denne innstillingen brukes normalt til aktiviteter som bare inneholder serverhendelser nar du vil gjenta hendelsene i aktiviteten N-nummer ganger for hvert spor i aktiviteten. Det ligner planen per destinasjon og # 8211; Alt i gang Innstilling, bortsett fra at K2 ikke bruker Destinasjonene til a bestemme hvor mange ganger for a utfore hendelsene, men snarere antall spor som er angitt pa neste side av veiviseren for bestemmelsesregel.

3. Hvis du trenger a ringe samme forsamling / Tjeneste flere ganger, anbefales det a avslore samlingen / tjenesten som en SmartObject.

Ved a bruke en av de tilgjengelige EndPoint Service Brokers, ved a skrive en egendefinert megler som avslorer de nodvendige funksjonene. Dette gjor det mulig for deg (og andre designere) a ringe metodene i tjenesten / forsamlingen uten a matte skrive kode.

K2 intervju sporsmal: K2 utvidelser / API, del 1.

I praksis brukes SourceCode.Workflow.Management-samlingen ofte til a administrere prosesser, automatisere feilrapportering og feilreparasjon, for a administrere andre brukere & # 8217; arbeidsliste-elementer og Out-of-Office-statuser, for a administrere aktive prosessinstanser og utfore arbeidsflytversjon-migrering for arbeidsflyt i fly.

K2 intervju sporsmal.

SmartObject.

Hva er de vanlige brukerne for SmartObjects?

Hva er standard K2 service megler / kontakter til LOBs?

Hva er arbeidslisteelement / oppgavestatuser?

Scenarier hvor K2 Workflow Client API (SourceCode.Workflow.Client.dll) kan brukes.

Scenarier der K2 Workflow Management API brukes.

Hvordan loser du prosessen i feil?

Hvordan feilsoker du prosessen hvis Visual Studio ikke er installert pa K2-boksen?

Torsdag 30. juni 2016.

For hver krets behandler halvparten av elementene i K2 arbeidsflyt.

For hver krets er satt til a hente alle elementene fra smartobjektet med sporringen som, Velg ID-kolonne fra SharePoint-listen der flagg = nei.

Deretter gjor du noen operasjon pa listepost hentet med ID og oppdaterer deretter flagget til Ja, som angir ferdig med det aktuelle elementet i en liste.

Post Author: admin

You may also like

7 cedars casino slot turnering

Spill ulaste spill med 50000 gratis kreditter. Har du problemer

Grosvenor Casino Huddersfield, Huddersfield.

Apningstider. Grosvenor Casino Huddersfield er for oyeblikket LUKKET som natiden

Sammenligne Meilleures Chaussures a Roulettes.

Vous recherchez une paire de chaussure a roulette pour votre

TranslationHei! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!